CELCO | header | Proiecte eficiente energetic Informare GDPR Clubul Zidarilor Cupa CELCO English Brochure Brosura bulgara Brosura ucrainiana
Informare GDPR Clubul Zidarilor Cupa CELCO English Brochure Brosura bulgara Brosura ucrainiana
 
CELCO | Big Banner

Concurs 1 iunie: Micul constructor CELCO

28 mai 2013

Update: datorita problemelor tehnice aparute in decursul zilei de 31 mai, CELCO a hotarat prelungirea concursului pana luni, 3 iunie ora 16:00 si acordarea a 3 premii suplimentare (mentiuni).

CELCO si DEDEMAN organizeaza in perioada 28 mai - 3 iunie un concurs de desene cu tema:
"Micul constructor CELCO: Casa verde a viitorului."

  • Premiul 1: casuta copii
  • Premiul 2: casuta tip cort copii
  • Premiul 3: taburet gonflabil
  • 3 premii surpriza


Perioada de desfasurare:
- 28-31 mai 2013

- 28 mai - 3 iunie 2013

Data limita de inscriere in concurs:
- vineri, 31 mai 2013, ora 12.00

- luni, 3 iunie 2013, ora 16:00


Desemnarea castigatorilor:
vineri, 31 mai 2013, ora 16.30 

luni, 3 iunie 2013, ora 17:00

Conditii de participare:
- copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 12 ani.
- desenul  inscris in concurs trebuie sa includa 2 elemente obligatorii: o casa in viziunea unui copil si CELCO scris cu culoarea portocalie.

Inscrierea in concurs:

  • Pasul1 : participantul trebuie sa dea like la pagina noastra de Facebook                                   https://www.facebook.com/Celco.ro
  • Pasul 2: posteaza desenul pe wall-ul CELCO sau pe wall-ul propriu (daca alegeti aceasta optiune, dati tag pe poza la pagina CELCO).

Desemnarea castigatorilor:
Cei 3 castigatori vor fi alesi in mod aleatoriu, prin intermediul serviciului www.random.org/
Orice desen ce indeplineste conditiile minime de participare are sanse egale de castig.

Important:
In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca nu pot fi contactati de catre Organizator in 72 de ore, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelasi mecanism de catre Organizator.

Regulamentul complet poate fi citit mai jos:

Micul constructor CELCO

Casa verde a viitorului

 

REGULAMENT DE CONCURS

 

 

Art. 1 Organizator


Organizatorul concursului este S.C. CELCO S.A., cu sediul în Constanța, Str. Industrială nr. 5, înregistrată la Registrul Comerțului nr. J13/758/1991, având codul unic de înregistrare RO 1891328.


Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanții și publicul vor fi înștiințați prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament:
http://www.celco.ro/ .

 

Art. 2 Durata concursului și aria de desfășurare


Concursul
„Micul constructor CELCO - Casa verde a viitorului” se derulează în perioada 27-31 mai 2013. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

 

Art. 3 Condițiile de participare


Concursul se desfășoară exclusiv pe Internet, pe pagina de Facebook a companiei, site-ul 
www.facebook.com/Celco.ro .

Are drept de participare orice vizitator care îndeplinește toate condițiile de mai jos:


• este cetățean român sau cetățean străin rezident în România, copii cu vârsta cuprinsă între 3-12 ani, care, cu ajutorul părinților


• accesează în intervalul 28 mai-3 iunie 2013 site-ul 
www.facebook.com/Celco.ro, dă click pe butonul  “ Like” al paginii de Facebook CELCO și trimite imaginea pentru concurs (o publică direct pe peretele (wall”-ul) CELCO sau pe pagina proprie cu Tag la pagina CELCO)


• este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în care este desemnat câștigător al concursului


• confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament Oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

 

Nu pot participa la această promoție copiii angajaților SC CELCO SA.


Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

Art.4 Protecția datelor personale


Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate
cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.


Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exlusiv în scopul anunțarii și identificării câștigătorului.

 

Art. 5. Mecanismul concursului


Utilizatorii vor afla de concurs din comunitatea online a paginii
www.facebook.com/Celco.ro și comunitatea online Facebook a partenerului de concurs, Dedeman: https://www.facebook.com/dedeman.ro


Concursul se va desfășura în perioada 28 mai -3 iunie 2013 .


Utilizatorii, pentru a se înscrie în concurs, trebuie:


• să dea click pe butonul
“Like” al paginii www.facebook.com/Celco.ro


• să înscrie în concurs desenul realizat de propriul copil, desen care trebuie sa includă:

-        o căsuță care să reprezinte “casa verde a viitorului”

-        denumirea „CELCO” scrisă cu portocaliu, oriunde pe desen

 

• înscrierea desenului se face fie prin încărcarea lui pe pagina proprie de Facebook, caz în care imaginea trebuie să aiba „Tag” la pagina www.facebook.com/Celco.ro, fie prin încărcarea desenului direct pe peretele („wall-ul”) www.facebook.com/Celco.ro

 

• Imaginile adăugate până inclusiv în ziua de luni, 3 iunie 2013, ora 16.00, vor intra în procedura de tragere la sorți


• Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți folosind sistemul oferit de Random.org


• Anunțarea câștigătorilor se va face în ziua de luni, 3 iunie 2013, ora 17:00

Imaginile din concurs trebuie să fie adecvate vârstei participanților (3-12 ani), să nu conțină un limbaj sau imagini indecent sau care instigă la violență / rasism.

 

Art.6. Premii

 

Premiile oferite în concurs constau în:

  • Premiul 1: casuta copii
  • Premiul 2: casuta tip cort copii
  • Premiul 3: taburet gonflabil
  • 3 mentiuni

 

Valoarea totală a premiilor este de 475 lei, TVA inclus.

Premiile sunt oferite de către SC CELCO SA, în parteneriat cu Dedeman.

Câștigătorii nu vor putea primi contravaloarea în bani a premiilor.

 

Art. 7. Desemnarea și anunțarea câștigătorilor


Concursul va avea 3 câștigători. Concursul se desfășoară în perioada 28 mai-3 iunie 2013 .


Câștigătorii vor fi desemnați prin extragere electronică la sorți prin intermediul Random.org. Tragerea la sorți va fi filmată și înregistrarea va fi postată online, pe
www.facebook.com/Celco.ro .

 

Criteriile de alegere a câștigătorilor sunt:


- participantul a respectat cerințele Articolului 3 și ale Articolului 5 din prezentul regulament


- participantul a trimis imaginea pe pagina de Facebook CELCO sau pe pagina proprie cu
“Tag” la pagina CELCO în timpul perioadei de desfășurare a concursului


Un participant la concurs poate câștiga un singur premiu.

 

Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în 24 de ore după desemnarea lor prin intermediul adresei de e-mail sau a datelor de contact pe care le au trecute în pagina personală de Facebook. De asemenea, numele câștigătorilor vor fi afișate pe pagina concursului de pe www.facebook.com/Celco.ro si pe http://www.celco.ro/ după validarea acestora.

 

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă nu pot fi contactați de către Organizator în 72 de ore, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism de către Organizator.

 

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării răspunsurilor din motive care nu țin de el.


Câștigătorii vor intra în posesia premiilor astfel:


In cazul in care castigatorii sunt domiciliati in orasul Constanța, acestia își vor ridica premiul de la sediul Organizatorului din strada Industrială nr 5, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 16:00.


Câștigătorii vor prezenta Organizatorului buletinul/cartea de identitate, altfel va pierde dreptul asupra premiului.

 

Daca aceștia nu își ridică premiile de la sediul Organizatorului în decurs de 5 zile lucrătoare vor pierde dreptul asupra acestora, ele fiind oferite unor câștigători noi aleși prin același mecanism de tragere la sorți.


Dacă sunt din afara orasului Constanța, câștigătorii vor primi premiul prin poștă sau curier, taxele fiind suportate de către Beneficiar. Înainte de trimiterea premiului, câștigătorii vor trebui să trimită pe fax / mail Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate. Premiile vor fi expediate prin poștă numai la adrese de pe teritoriul României.
În cazul în care câștigătorii nu își ridică premiul de la oficiul poștal la care a fost expediat (oficiu poștal indicat de către câștigător), iar premiul se întoarce la Organizator, aceștia vor pierde dreptul asupra premiului.

 

Premiile vor fi oferite câștigătorilor în maxim 30 de zile lucrătoare de la data terminării concursului, dar nu înainte de sfârșitul acestuia.

 

Art. 8. Informarea publicului


Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul 
http://www.celco.ro/, dar și prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

 

Art. 9. Întreruperea concursului


Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul a cel puțin o televiziune națională sau un cotidian național.

 

Art. 10. Taxe și impozite aferente


Organizatorul campaniei nu este răspunzator de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

 

Art. 11. Litigii


În cazul unor litigii apărute între SC CELCO SA și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

 

mai multe noutati si evenimente

Kit-ul Zidarului

Setari cookie