CELCO | header | Proiecte eficiente energetic Informare GDPR Clubul Zidarilor Cupa CELCO English Brochure Brosura bulgara Brosura ucrainiana
Informare GDPR Clubul Zidarilor Cupa CELCO English Brochure Brosura bulgara Brosura ucrainiana
 
CELCO | Big Banner

CONCURS 1 iunie: Constructor in orasul meu

12 mai 2014

 Concurs 1 iunie: Constructor in orasul meu

12.05.2014

CELCO și asociația De-a Arhitectura te invită la concurs!

 

 

Durată desfășurare: 12-26 mai 2014 12-30 mai 2014 pe pagina oficială de Facebook a CELCO www.facebook.com/Celco.ro

PREMIU: 20 de invitații la atelierul "Hands on CELCO" organizat în data de 01 iunie 2014, începând cu ora 10:00 la sediul CELCO din Constanța. 

Participanți în concurs: elevi de clasa a III-a sau a IV-a (vârsta împlinită de 8-11 ani)

Înscrierea în concurs:

 • Pasul 1: copilul trebuie să creeze o planșă cu locul său preferat din oraș (colaj de fotografii, un desen, o machetă, etc)
 • Pasul 2: pe plansă trebuie scris cu culoarea portocalie cuvântul "CELCO" 
 • Pasul 3: realizați o fotografie cu planșa
 • Pasul 4: participantul trebuie să dea Like paginii noastre de Facebook (dacă nu a dat deja) www.facebook.com/Celco.ro
 • Pasul 5: fotografia cu planșa trebuie afișată pe Wall-ul CELCO sau pe pagina personală cu Tag la www.facebook.com/Celco.ro

Data limită de înscriere în concurs: 26 mai 2014, 30 mai 2014, ora 15:00

Desemnarea câștigătorilor: Căștigătorii vor fi selectați aleatoriu, prin tragere la sorți (prin intermediul serviciului www.random.org) în data de 30 mai 2014, ora 16:00 pe pagina www.facebook.com/Celco.ro

 

 Regulamentul complet poate fi consultat mai jos:

 Constructor în orașul meu

REGULAMENT DE CONCURS

 

Art. 1 Organizator

Organizatorul concursului este S.C. CELCO S.A., cu sediul în Constanța, Str. Industrială nr. 5, înregistrată la Registrul Comerțului nr. J13/758/1991, având codul unic de înregistrare RO 1891328.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanții și publicul vor fi înștiințați prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament: http://www.celco.ro/ .

 

Art. 2 Durata concursului și aria de desfășurare

Concursul „Constructor in orasul meu” se derulează în perioada 12-30 mai 2014. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

 

Art. 3 Condițiile de participare

Concursul se desfășoară exclusiv pe Internet, pe pagina de Facebook a companiei, site-ul www.facebook.com/Celco.ro .

Are drept de participare orice vizitator care îndeplinește toate condițiile de mai jos:

 • este cetățean român sau cetățean străin rezident în România, elev de clasa a III-a sau a IV-a, care, cu ajutorul părinților:
 • accesează în intervalul 12 - 30 mai 2014 site-ul www.facebook.com/Celco.ro, dă click pe butonul “ Like” al paginii de Facebook CELCO și urmează etapele din concurs: realizeaza o planșă cu locul preferat din oraș, scris numele CELCO pe planșa cu portocaliu, fotografiază planșa și trimite imaginea pentru concurs (o publică direct pe peretele (“wall”-ul) CELCO sau pe pagina proprie cu Tag la pagina CELCO)
 • este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în care este desemnat câștigător al concursului
 • confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament Oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.
 • Nu pot participa la această promoție copiii angajaților SC CELCO SA.
 • Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

Art.4 Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exlusiv în scopul anunțarii și identificării câștigătorului.

 

Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs din comunitatea online a paginii www.facebook.com/Celco.ro și de pe pagina web a organizatorului www.celco.ro.

Concursul se va desfășura în perioada 12 - 30 mai 2014 .

Utilizatorii, pentru a se înscrie în concurs, trebuie:

 • să dea click pe butonul “Like” al paginii www.facebook.com/Celco.ro
 • să înscrie în concurs plașa realizată de propriul copil care trebuie sa includă:  
 •        un desen, colaj, textile lipite sau orice alta modalitate creativa de reprezentare a locului preferat din orașul Constanța
 •        denumirea „CELCO” scrisă cu portocaliu, oriunde pe desen
 • înscrierea planșei se face fie prin încărcarea fotografiei pe pagina proprie de Facebook, caz în care imaginea trebuie să aiba „Tag” la pagina www.facebook.com/Celco.ro, fie prin încărcarea fotografiei direct pe peretele („wall-ul”) www.facebook.com/Celco.ro
 • Imaginile adăugate până inclusiv în ziua de vineri, 30 mai 2014, ora 15.00, vor intra în procedura de tragere la sorți
 • Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți folosind sistemul oferit de Random.org
 • Anunțarea câștigătorilor se va face în ziua de vineri, 30 mai 2014, ora 16:00

Imaginile din concurs trebuie să fie adecvate vârstei participanților (8-11 ani), să nu conțină un limbaj sau imagini indecent sau care instigă la violență / rasism.

 

Art.6. Premii

Prin sistemul de tragere la sorți oferit de Random.org vor fi extrași 20 de copii câștigători care vor câștiga câte o invitație de 1 persoană la atelierul “Hands on CELCO” ce va fi organizat duminica, 1 iunie 2014, incepand cu ora 10:00 la sediul CELCO din strada Industriala nr 5, Constanta.

Atelierul va fi coordonat de 2 arhitecți din partea asociației De-a Arhitectura iar planșele realizate vor fi ulterior expuse la sediul Primăriei Constanța din incinta City Park Mall.

Materialele necesare în timpul atelierului precum și echipamentul de protecție vor fi furnizate de către organizatorii atelierului.

 

Premiile sunt oferite de către SC CELCO SA, în parteneriat cu asociația De-a Arhitectura.

Câștigătorii nu vor putea primi contravaloarea în bani a premiilor.

 

Art. 7. Desemnarea și anunțarea câștigătorilor

Concursul va avea 20 de câștigători. Concursul se desfășoară în perioada 12-30 mai 2014.

Câștigătorii vor fi desemnați prin extragere electronică la sorți prin intermediul Random.org. Tragerea la sorți va fi filmată și înregistrarea va fi postată online, pe www.facebook.com/Celco.ro .

 

Criteriile de alegere a câștigătorilor sunt:

 • participantul a respectat cerințele Articolului 3 și ale Articolului 5 din prezentul regulament
 • participantul a trimis imaginea pe pagina de Facebook CELCO sau pe pagina proprie cu “Tag” la pagina CELCO în timpul perioadei de desfășurare a concursului

Un participant la concurs poate câștiga un singur premiu.

Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în 24 de ore după desemnarea lor prin intermediul adresei de e-mail sau a datelor de contact pe care le au trecute în pagina personală de Facebook. De asemenea, numele câștigătorilor vor fi afișate pe pagina concursului de pe www.facebook.com/Celco.ro si pe http://www.celco.ro/ după validarea acestora.

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă nu pot fi contactați de către Organizator în 48 de ore, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism de către Organizator.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării răspunsurilor din motive care nu țin de el.

 

Câștigătorii vor intra în posesia premiilor astfel:

        Căștigătorii vor confirma vârsta copilului prin transmiterea unei fotografii a Carnetului de Elev la adresa de email comunicată prin corespondență.

        Un părinte sau un tutore va însoți copilul în data de 1 iunie 2014, ora 10:00 la sediul Organizatorului din Constanța pentru a participa la atelierul „Hands on CELCO” și va asista, opțional, împreună cu el la eveniment (durată estimată 3 ore), iar la finalul evenimentului va prelua copilul.

 

Art. 8. Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.celco.ro, dar și prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

 

Art. 9. Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul a cel puțin o televiziune națională sau un cotidian național.

 

Art. 10. Taxe și impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este răspunzator de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

 

Art. 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între SC CELCO SA și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

 

 

 

 

 

mai multe noutati si evenimente

Kit-ul Zidarului

Setari cookie