CELCO | header | Proiecte eficiente energetic Informare GDPR Clubul Zidarilor Cupa CELCO English Brochure Brosura bulgara Brosura ucrainiana
Informare GDPR Clubul Zidarilor Cupa CELCO English Brochure Brosura bulgara Brosura ucrainiana
 
CELCO | Big Banner

CELCO Winter Games 2014

8 decembrie 2014

 CELCO Winter Games 2014

REGULAMENT DE CONCURS

 

 

Art. 1 Organizator

Organizatorul concursului este S.C. CELCO S.A., cu sediul în Constanța, Str. Industrială nr. 5, înregistrată la Registrul Comerțului nr. J13/758/1991, având codul unic de înregistrare RO 1891328.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanții și publicul vor fi înștiințați prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament: http://www.celco.ro/ .

 Concursul „CELCO Winter Games 2014” se desfășoară in conformitate cu OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

Art. 2 Durata concursului și aria de desfășurare

Concursul „CELCO Winter Games 2014” se derulează în perioada 08 decembrie 2014 – 05 ianuarie 2015. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3 Condițiile de participare

Concursul se desfășoară exclusiv pe Internet, pe pagina de Facebook a companiei, site-ul www.facebook.com/Celco.ro si pagina de prezentare a companiei, site-ul www.celco.ro .

Are drept de participare orice vizitator care îndeplinește toate condițiile de mai jos:

• este cetățean român sau cetățean străin rezident în România, care:

         accesează în intervalul 08 decembrie 2014 – 05 ianuarie 2015 site-ul www.facebook.com/Celco.ro , dă click pe butonul  “ Like” al paginii de Facebook CELCO și urmează etapele din concurs: acceseaza site-ul celco.ro, raspunde corect la intrebarea din concurs, copiaza si insereaza codul castigat in aplicatia de pe www.facebook.com/Celco.ro. Sunt acceptate maximum 5 coduri per utilizator.

        este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în care este desemnat câștigător al concursului

         confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament Oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

Nu pot participa la această promoție angajatii SC CELCO SA.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Art.4 Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exlusiv în scopul anunțarii și identificării câștigătorului.

Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs din comunitatea online a paginii www.facebook.com/Celco.ro  și de pe pagina web a organizatorului www.celco.ro .

Concursul se va desfășura în perioada 08 decembrie 2014 – 05 ianuarie 2015.

Utilizatorii, pentru a se înscrie în concurs, trebuie:

• să dea click pe butonul “Like” al paginii www.facebook.com/Celco.ro

• să umeze pașii din aplicație:

- intra pe site-ul www.celco.ro

- răspunde corect la intrebarea din concurs, afisata pe site-ul www.celco.ro

- copiaza codul căștigat

- insereaza codul în aplicația de pe www.facebook.com/Celco.ro

• Codurile adăugate până inclusiv în ziua de luni, 5 ianuarie 2015, ora 16.00, vor intra în procedura de tragere la sorți

• Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți folosind sistemul oferit de Random.org

• Anunțarea câștigătorilor se va face în ziua de marti, 6 ianuarie 2015, ora 16:00

Art.6. Premii

Prin sistemul de tragere la sorți oferit de Random.org vor fi extrași 5 câștigători a câte 1 Coș de Bunătăți, ce conține produse de patiserie realizate de Miss Baker și obiecte promoționale CELCO.

Premiile sunt oferite de către SC CELCO SA, în parteneriat cu Miss Baker.

Câștigătorii nu vor putea primi contravaloarea în bani a premiilor.

Premiile au o valoare totală de 1000 lei.

 

Art. 7. Desemnarea și anunțarea câștigătorilor

Concursul va avea 5 câștigători. Concursul se desfășoară în perioada 08 decembrie 2014 – 05 ianuarie 2015.

Câștigătorii vor fi desemnați prin extragere electronică la sorți prin intermediul Random.org. Tragerea la sorți va fi filmată și înregistrarea va fi postată online, pe www.facebook.com/Celco.ro  .

Criteriile de alegere a câștigătorilor sunt:

- participantul a respectat cerințele Articolului 3 și ale Articolului 5 din prezentul regulament

- participantul a inscris codul de participare in aplicatia de pe pagina de Facebook CELCO în timpul perioadei de desfășurare a concursului

Un participant la concurs poate câștiga un singur premiu.

Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în termen de 24 de ore după desemnarea lor prin intermediul adresei de e-mail sau a datelor de contact pe care le au trecute în pagina personală de Facebook. De asemenea, numele câștigătorilor vor fi afișate pe pagina concursului de pe www.facebook.com/Celco.ro  si pe http://www.celco.ro/ după validarea acestora.

În cazul în care câștigătorii nu trimit în termen de 48 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă nu pot fi contactați de către Organizator în termen de 48 de ore, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism de către Organizator.

 Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării răspunsurilor din motive independente de voința sa.

Câștigătorii vor intra în posesia premiilor astfel:

In cazul in care castigatorii sunt domiciliati in orasul Constanța, acestia își vor ridica premiul de la sediul Organizatorului din strada Industrială nr 5, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 16:00, în baza unui proces verbal de predare-primire.

Câștigătorii vor prezenta Organizatorului buletinul/cartea de identitate, altfel va pierde dreptul asupra premiului.

 Daca aceștia nu își ridică premiile de la sediul Organizatorului în decurs de 5 zile lucrătoare, calculate de la data anunțării căștigătorilor, aceștia vor pierde dreptul asupra acestora, ele fiind oferite unor câștigători noi aleși prin același mecanism de tragere la sorți.

Dacă domiciliază în altă localitate, câștigătorii vor primi premiul prin poștă sau curier, taxele fiind suportate de către Beneficiar. Înainte de trimiterea premiului, câștigătorii vor trebui să trimită pe fax/ mail Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate. Premiile vor fi expediate prin poștă numai la adrese de pe teritoriul României.

În cazul în care câștigătorii nu își ridică premiul de la oficiul poștal la care a fost expediat (oficiu poștal indicat de către câștigător), iar premiul se întoarce la Organizator, aceștia vor pierde dreptul asupra premiului.

Premiile vor fi oferite câștigătorilor în maxim 30 de zile lucrătoare de la data terminării concursului, dar nu înainte de sfârșitul acestuia.

Organizatorul este obligat sa facă publice numele câștigătorilor și căștigurile acordate.

Art. 8. Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.celco.ro , dar și prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 9. Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul a cel puțin o televiziune națională sau un cotidian național.

Art. 10. Taxe și impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este răspunzator de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

Art. 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între SC CELCO SA și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente de la sediul organizatorului.

mai multe noutati si evenimente

Kit-ul Zidarului

Setari cookie